TST Tüketim Raporu

Tıklayınız

Taşıt Tanıma Sisteminde fatura dönemleri her ayın 15’i ve son günüdür. Kesilen fatura tutarlarına ilişkin raporları, tüketim raporlarının altından görüntüleyebilirsiniz.

Tüketim Raporuna ulaşmak için;

 Müşteri Kodu: (Yeni kodunuz 122 ile başlamaktadır )

 Kullanıcı Adı: (Firmanıza özel tanımlanıp; tarafımızdan mailinize gönderilmektedir.)

 Şifre:  (Şifrenizi hatırlamıyorsanız,  “Şifremi Unutttum” butonundan yeni şifre oluşturabilirsiniz; ancak bu işlem  için Müşteri kodu ve Kullanıcı adını doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Müşteri kodu ve Kullanıcı Adı için bizden yardım alabilirsiniz.)

 Sisteme Yukarıdaki “ Tıklayınız” butonundan giriş yapabilirsiniz. 

Raporlar 

Tüketim Raporları 

15'i faturası ise;  Başlangıç tarihine  1'i     Bitiş tarihine de 15'i yazılmalı,

Ayın Son günü faturası ise; Başlangıç tarihine 16'i   Bitiş tarihine de ilgili ayın son günü yazılmalıdır. 

Ara butonuna basılır.

Excell ve Excell CSV kutucuklarından Excell CSV seçilir,  Tümü ve Başlıkları ekle işaretlenip Tamam butonuna basılmalıdır.

Oluşan rapor farklı kaydet ile istenilen yere kaydedilir.

Not: Rapor alış fiyatı üzerinden iskontosuz olarak çıkmaktadır.